Supermoon: Největší a nejjasnější měsíc v roce 2013

Supermoon: Největší a nejjasnější měsíc v roce 2013

Nejbližší úplněk připadá na 23. června 2013 v 15:32 moskevského času (11:32 UTC). V tomto okamžiku, Měsíc bude nejen největší, ale také nejblíže k Zemi v roce 2013.

Až se příště taková událost se očekává, že v srpnu 2014.

Tento rok, měsíc bude o 14 procent větší a 30 procent jasnější, než je obvyklé v úplňku.

To je způsobeno tím, že Měsíc dosáhne perigeu - bod největšího přiblížení k Zemi. Během perigeu měsíc 23.června bude ve vzdálenosti pouhých 356 991 km od Země, což je 48 280 km blíže, než je obvyklé.

Pouhé dva týdny 7.července Měsíc dosáhne svého vrcholu - to je nejvzdálenější bod, ve vzdálenosti 406,490 km od Země.